Historia del Partit

Els inicis

Els inicis del Partit Socialista a Manises estan molt vinculats a la UGT i als seus militants. Als inicis del segle XX el sindicat té un període d’expansió, sobretot en les grans capitals i als pobles més industrialitzats o amb mes tradició artesanal.

En Manises, i gràcies  a la voluntat dels afiliats a l’UGT, es funda la CASA DEL POBLE  en el Carrer de Colón a l’any 1933. Recuperar la Casa del Poble després de la seua confiscació per la dictadura Franquista, tan sols va ser possible gràcies a la tenacitat i perícia d’un dels nostres fundadors, José Palop  Zapata, que durant més de quaranta anys de dictadura va guardar soterrades les escriptures de compra-venda.

Finalment a l’any 1977, i després de diversos anys de reunions clandestines s’alça l’acta de fundació de la agrupació local del PSOE a Manises. La primera executiva la formen un gran nombre de militants de la UGT, que havien sobreviscut a la guerra i la dictadura. A partir d’eixe moment comença a nàixer una alternativa socialdemòcrata i d’esquerres a la nostra ciutat.

devulucion sede calle colon

Els primers anys de govern

presentacion-7

És l’any 1979, quan Antoni Asunción assumeix el lideratge de l’agrupació i aconsegueix en eixes eleccions municipals sis regidors que, junt als sis del PCE-PV, li donaran una majoria de govern a l’Ajuntament. En la legislatura  de l’any 1983, s’imposarà el PSOE-PV per majoria absoluta a la resta de les forces polítiques.

En els següents huit anys es produiran en Manises, gràcies al PSOE-PV, al recolçament del PCE-PV i l’ajuda manual i desinteressada de les AAVV dels barris més necessitats (San Jeròni, San Francesc,  El Carme, La Finca Roja i Santa Felix) els grans canvis que Manises necessitava: col·legis públics, carrers pavimentats, il·luminació dels carrers, biblioteca municipal, clavegueram per a les pluges, voreres, planificació urbanística, creació de la casa de cultura i joventut i un llarg etcètera de serveis que no existien.

Al final de la tercera legislatura Toni Asunción marxà a La Diputació Provincial i traspassà el Govern Municipal a Rafael Tos. S’inicià així un nou procés de canvi en l’agrupació local del PSOE-PV de Manises. A l’any 1991 Rafael Tos és elegit candidat  del PSOE Manises per la quarta legislatura democràtica que guanyarà amb majoria absoluta, obtenint 11 regidors.

És a partir d’aquest moment, quan comencen a aparèixer els primers efectes de la crisis que afectaran a Espanya i s’inicia el major període de canvi i convulsions polítiques al País Valencià. Manises, per desgràcia no quedarà fora d’aquest procés. Serà un procés lent de desintegració al PSPV, on molts “socialistes”, que veuen com el PP comença a tindre poder, no dubten en passar a engrossar les files populars.  Açò, unit als efectes de la crisis del 96 i al descrèdit que començava a tindre el govern central de Felipe Gonzalez suposarà una ascensió lenta però constant de la dreta a la nostra comunitat.

presentacion-6

Quan finalitza la legislatura Rafa Tos decideix no presentar-se a la reelecció,  serà l’executiva local la que nomene en el seu lloc a J. Alberto Arnal com a Cap de llista a l’Ajuntament de Manises. Esta quinta legislatura de 1995  suposarà una minva de regidors del PSPV que passarà d’onze a sis, però permetrà governar a l’esquerra gràcies a un pacte amb Esquerra Unida-PV que amb cinc regidors recolza la candidatura socialista altra vegada.

Els any de la oposició

Finalment, a les eleccions de 1999 el PP de Manises, amb Enrique Crespo al seu capdavant, aconsegueix la majoria absoluta, impossant-se a la candidatura encapçalada per J. Alberto Arnal, i lleva al PSPV-PSOE de Manises qualsevol possibilitat de governar. Comença així un període de govern del PP, on Crespo i el PP es dediquen a buidar les arques públiques (que tenien un superàvit de vora 1.000 milions de pessetes) i a augmentar el deute de l’Ajuntament.

En les posteriors eleccions de 2003, 2007 i 2011 el PSPV-PSOE de Manises s’esforçà, amb les candidatures de Fernanda Escribano (2003 i 2007) i de J. Carlos Santiago (2011), en denunciar el model que Enrique Crespo i el PP han implantat a l’Ajuntament. Un model servilista que desola l’economia de l’Ajuntament amb unes polítiques de “despilfarro” i mala gestió que fa que cada any de govern del PP augmente el deute municipal en vora 1 milió d’euros.

presentacion 2

El govern amb coal.lició

Desde 2015 el nostre parti governa novament Manises juntamente amb la resta de partits d’esquerres.